Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Tech Trading B.V.

Inhoud en beschikbaarheid van de website
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgewerkt en Tech Trading B.V. neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en bescherming van haar systemen te waarborgen.

Tech Trading B.V. geeft geen garantie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de blijvende goede werking van de website, de juistheid, de volledigheid en de relevantie van de informatie die op de website wordt verstrekt. Bovendien kan Tech Trading B.V. niet garanderen dat de website of een deel ervan altijd beschikbaar is of dat het verkeer op de website altijd optimaal is.

Indien deze website verwijst naar websites van derden (door middel van hyperlinks), is Tech Trading B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Tech Trading B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de gegevens en functionaliteiten van de website (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen en/of de toegang tot de op de website aangeboden diensten (gedeeltelijk) te weigeren. Tech Trading B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een wijziging in de gegevens of diensten of voor schade veroorzaakt door het weigeren van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden de facturen opgesteld in euro’s en zijn ze exclusief omzetbelasting en eventuele kosten voor verpakking en/of transport. Wij behouden ons het recht voor om prijs- en assortimentswijzigingen, drukfouten en de beschikbaarheid van de voorraad aan te brengen.

Tech Trading B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/of de toepassing, de verwerking of het andere gebruik van de op de website beschikbare informatie. Bovendien kan Tech Trading B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door virussen die uw computer kunnen infecteren als gevolg van het gebruik van de website of voor het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins.

Gebruik van de website
De handelsmerken en logo’s op deze website zijn geregistreerd. Elk onwettig gebruik van deze website of delen ervan kan een schending van het auteursrecht, het merkenrecht of enige andere relevante wet- of regelgeving inhouden en is daarom ten strengste verboden.

De informatie die op deze website wordt gepubliceerd is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (inclusief tekst, grafisch materiaal, logo’s, plannen, geluid en ander intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is verboden, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tech Trading B.V..

U bent aansprakelijk voor schade die Tech Trading B.V. lijdt als gevolg van uw handelen of nalatigheid, mits u daarvoor verantwoordelijk wordt geacht. Indien derden schadevergoeding eisen van Tech Trading B.V. voor schade die is veroorzaakt door dit handelen en nalaten, vrijwaart u Tech Trading B.V. voor deze claims. Tech Trading B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. U bent gebonden aan deze wijzigingen en dient daarom regelmatig deze pagina te raadplegen om te weten te komen aan welke voorwaarden u zich moet onderwerpen. Tech Trading B.V. beheert deze website geregeld vanuit het hoofdkantoor Rotterdam.

Betalingen en leveringen
De Tech Trading B.V. website staat geen online betaling toe. Uw betalingsvoorwaarden zijn geregistreerd op het kantoor en door het plaatsen van een bestelling gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u geen betalingstermijn heeft gekregen, wordt u gevraagd de vervoerder te betalen op het moment van levering.

De leveringen zijn gratis voor alle bestellingen van meer dan 250€, exclusief belastingen. Voor zover mogelijk wordt uw bestelling de volgende dag verzonden.

Inschrijving en registratie
Door zich te registreren, uw gegevens te registreren, een gebruikersnaam en wachtwoord te ontvangen en deze voorwaarden te accepteren, keurt u als geregistreerde gebruiker de inhoud van de voorwaarden goed en kunt u vervolgens gebruik maken van de online diensten.

Het wachtwoord dat is toegekend voor de registratie is persoonlijk en vertrouwelijk en u bent persoonlijk verantwoordelijk voor het (correcte) gebruik van het wachtwoord.

Online verkoop
De Algemene Leveringsvoorwaarden van Tech Trading B.V. zijn volledig van toepassing op alle transacties, op alle aanbiedingen van Tech Trading B.V.op alle overeenkomsten die met Tech Trading B.V. worden gesloten en op de uitvoering van deze overeenkomsten en op alle verbintenissen die met Tech Trading B.V. worden aangegaan.

Privacy verklaring
Tech Trading B.V. zet zich in om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de verzamelde informatie van of over u te beschermen tegen illegaal gebruik.

Op sommige plaatsen op de website vragen wij u om informatie te verstrekken. De door U verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mailadres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden.  Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt om informatie van ons te verkrijgen, kunnen wij uw gegevens opslaan. Met behulp van deze gegevens  kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van Tech Trading B.V. en/of haar filialen.

Tech Trading B.V. maakt gebruik van zogenaamde cookies om onze website, producten en diensten beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de hardeschiijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze stellen Tech TradingB.V. bijvoorbeeld in staat om de voorkeuren van een bezoeker af te leiden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de werking van een webpagina te vergemakkelijken. Wanneer u inlogt op de Tech Trading B.V. website om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot online diensten, moet u uw naam en wachtwoord invoeren. Om dit aanmeldingsproces te versnellen, kan Tech Trading B.V. een cookie op de harde schijf van uw computer plaatsen. De volgende keer dat u onze website bezoekt, herkent het u als klant dankzij deze cookie. In dit geval is het niet nodig om de benodigde gegevens opnieuw in te voeren. Het is duidelijk dat Tech Trading B.V. de via cookies verkregen informatie niet zal gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Als u geen gebruik wilt maken van cookies, kunt u het gebruik ervan via uw eigen computer deactiveren. In dit geval zult u echter (bijna) geen gebruik meer kunnen maken van de online diensten als geregistreerde gebruiker. U kunt ook regelmatig de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen.

Tech Trading B.V. verstrekt geen persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld aan personen of bedrijven buiten de Tech Trading B.V. organisatie, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat Tech Trading B.V. met u heeft gesloten.

Heeft u nog vragen of opmerkingen neemt u dan contact met ons op via info@TechTradingBV.com